| Posted in:Företagande

CE-märkning är en frivillig markering som visar att en produkt uppfyller vissa europeiska säkerhets- och miljökrav. Märkningen garanterar att produkten är säker för användning och gör att ni får sälja den inom EU. CE-märkningen är egentligen inte en kvalitetsmärkning, utan en markering som visar att produkten uppfyller vissa minimikrav.

Ta reda på vad som gäller

För att förbereda sig inför en CE-märkningsprocess är det viktigt att först förstå vilka lagar och förordningar som gäller för produkten. Detta kan variera beroende på produktens typ och kategori. Undersök därför vilka krav som gäller för just er produkt. Har man inte rätt kompetens internt på företaget för detta finns det externa parter som är experter och kan vägleda ert företag genom hela resan.

När man har klarhet i vilka krav som gäller behöver man göra en riskbedömning av produkten för att identifiera potentiella faror. Efter att dessa är identifierade ska ni som företag vidta åtgärder för att mitigera riskerna eller minimera deras potentiella konsekvenser.

Dokumentation om produkten är centralt för CE-märkning. Både teknisk dokumentation om produktens design och prestanda och dokumentation om hur produkten uppfyller relevanta krav och standarder behövs.