Idag är det ca 2 miljoner svenskar som spar i aktier. En del gör det som yrke och lägger ner timmar varje dag på analyser och placera köp- och säljordrar. Detta medan den större massan ser aktier som en långsiktig investering – en sparform med krydda.

För precis som med många sparformer så finns det en risk även i aktiesparandet. Men risken är extremt olika stor beroende på vilka aktier som man investerar i. Det är ju exempelvis betydligt större risk att köpa aktier i ett nyintroducerat bolag som jobbar med guldprospektering än att investera i Investor som är ett mycket stort och stabilt investeringsföretag.

Som nybörjare på aktiemarknaden bör man alltså ta det lite långsamt och försöka bli insatt i hur aktiehandeln fungerar innan man eventuellt tar större risker.

För det första bör man se aktieinnehav som något långsiktigt. När Claes Hemberg (Avanza) intervjuades kring vad man som nybörjare ska tänka på lyfte han fram just denna punkt. Har man bara tänkt placera pengarna inom en tidsperiod av 1-2 år kan räntebärande papper vara ett bättre alternativ.

För det andra bör man tänka brett och inte lägga ”alla ägg i samma korg”. Köp ett flertal aktier för att sprida riskerna. Bland dessa får det gärna finnas investmentföretag då detta breddar risken ytterligare.

För det tredje ska man bara köpa aktier i företag som man förstår sig på vad de gör. Det finns en mängd olika finansiella instrument men regeln gäller för alla – Investera i det du förstår. Sen går det ju alltid att öka kunskapen och därmed bredda sitt innehav med tiden.