| Posted in:Företagande, Tips

För att öka sina intäkter måste man ofta satsa på att få fler kunder. Detta är dock många gånger lättare sagt än gjort och en hel del företag brottas med hur de ska lyckas med detta konststycke.

1. Grundliga marknadsanalyser

Ju mer man vet om sin marknad desto lättare är det att sälja sina varor eller tjänster. Ser man bara till att veta vilka ens kunder är och om det finns någon idealkund har man tagit ett stort steg.

 2. Satsa på nya marknader

Kanske det man har att erbjuda inte bara behöver begränsas till den marknad man för tillfället satsar på. Har man bra anledningar för att vidga sin marknad till att inkludera andra typer av kunder bör man absolut satsa på detta. Det kan också vara möjligt att vända sig till en annan slags kund genom att börja med offentlig upphandling.

3. Nätverka mer

Ju mer kontakt man har med omgivningen, andra företag och privatpersoner desto mer troligt blir det att man hittar någon som behöver varan eller tjänsten man tillhandahåller. Se till att nätverka på alla sätt möjligt, på on- och offline. Sociala medier är exempelvis ett område där alla bör satsa lite energi på.