| Posted in:Företagande, Tips

Som ny företagare finns det väldigt mycket att lära sig. Medan somliga saker kommer man behöva lära sig genom att göra är en del saker dock bäst att lära sig innan man sätter igång. En av dessa är hur man tar betalt och är det vi här tänker titta närmare på.

Att ta betalt kanske inte känns som något man behöver gå in speciellt djupt på, men beroende på vilket eller vilka sätt man erbjuder kan man behöva det ena eller det andra.

Kontant

För att ta emot betalning i kontant gäller det att ha ett godkänt och anmält kassaregister. Detta är åtminstone lagen om man säljer för mer än fyra prisbasbelopp under ett räkenskapsår.

Kort

För att kunna ta betalt med kort kommer man behöva ett avtal med en leverantör av kortterminaler. För att ordna detta behöver man ta kontakt med antingen sin bank eller en annan tredje part. Det nämnt ovan för kontanter gäller även här då kortbetalningar behandlas som kontanter i systemet.

Faktura

Faktureringsprogram kommer i många olika varianter. När man först börjar räcker det nog med ett väldigt enkelt och grundläggande program. Alternativt kan man alltid skapa sina egna fakturor så länge de innehåller den väsentliga informationen.

Swish

Sedan introduktionen av Swish har detta blivit en mer och mer vanlig form av betalningsalternativ. Det gäller dock att veta skillnaderna mellan hur det fungerar för privatpersoner och för företag.

Sena betalningar

Det gäller också att lära sig hur man hanterar situationen när betalningar är sena. För att hålla goda kundrelationer är det bäst att börja med en enkel påminnelse. Ett enkelt mejl kan vara allt som behövs ibland då kunden kanske helt enkelt hade glömt. När betaldatum förfaller kan man alltid lyfta på luren och ta direktkontakt eller skicka ut en ny faktura. Om betalning fortfarande uteblir ska man inte dra sig för att vända sig till Kronofogden.