| Posted in:Ekonomi

1561055-the-businessman-the-studying-contract-before-the-signature

De flesta företagare har erfarenhet av att lämna anbud på sina varor eller tjänster. Men att lämna anbud i offentliga upphandlingar är en helt annan sak. Trots goda intentioner kan offentlig upphandling bli onödigt krånglig för de företagare som vill vara med och lämna anbud.

Så hur fungerar då anbudsförfarandet i offentlig upphandling? Lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling styr den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster, och syftar till att våra gemensamma resurser ska användas på bästa sätt – ekonomiskt och miljömässigt. Ett annat syfte är att gynna en god konkurrens på marknaden vilket förstås är positivt. Att anbudsförfarandet är strängt reglerat och följer en genomsiktlig process, och att alla anbudslämnare tävlar på samma villkor är också positivt.

Därmed inte sagt att det är enkelt att skriva anbudshandlingar, eller att det inte finns knep som gör det lättare att lämna ett vinnande anbud. Ta hjälp av en professionell konsult med lång erfarenhet inom området. Magnus Josephson AB är konsultfirman med goda vitsord på att hjälpa företagare att skapa bra tillväxt i sina offentliga affärer, med hjälp av utbildningar och individuell rådgivning.

Att bli bra på anbud handlar inte bara om att vinna upphandlingar. Det handlar lika mycket om att vinna de upphandlingar som är rätt för företaget. Om rätt affärer innebär många affärer, stora entreprenader eller långsiktiga samarbeten beror på ditt företag och hur er strategiska plan ser ut. Vilka är era målsättningar, och vad behöver ni bli bättre på för att nå de målen? Oavsett om det handlar om att hantera anbudslämnandet snabbare och mer effektivt eller att leverera bättre slutprodukt finns det anledning att ta hjälp utifrån för att nå dem.

Konsultfirman Magnus Josephson AB erbjuder utbildningsdagar för företaget, rådgivning i strategiska frågor och inför enskilda anbud samt hjälper till med planering och moderering av konferenser på temat offentlig upphandling.