| Posted in:Tips

chef_431763226

Att tillsätta en ny chef till ett företag är ett väldigt stort steg och kräver en hel del eftertanke. Men för att detta ska gå rätt till måste man även ta hänsyn till några kringliggande faktorer. En sådan är den så kallade Lagen om medbestämmande i arbetslivet, mer känd bara som MBL.

Denna lag gäller mellan ett företag och den arbetarorganisation (dvs facket) som finns representerat på det. Lagen säger att alla besluts som tas av företaget som påverkar medarbetarna på det ska facket bli informerad om, och att tillsätta en ny chef är absolut ett sådant beslut. Detta är oavsett om man sköter denna rekrytering själv eller vänder sig till ett externt företag.

Genom att använda sig av ett företag som är specialiserat på rekrytering av framförallt chefspositioner så har man bra möjlighet att hitta rätt person till rätt position inom företaget. Här finns massor av kontakter och erfarenhet hos rekryteringsföretaget som man kan använda sig av. De har oftast en väldigt bred erfarenhet av flera olika branscher och har inblick i olika organisationers arbetssätt vilket kan komma företaget till godo här när man söker nya kompetens. Man kan välja att använda sig av dem genom hela processen eller bara be om en andra åsikt om man har svårt att välja mellan två olika kandidater till platsen. De kan hjälpa till med allt från rådgivning till intervjuer om detta behövs för att ta ett beslut men även att ibland fylla upp mellanrummet mellan två chefer om man inte direkt har sin ersättare klar.

Anställer man exempelvis en chef på gruppledarnivå kan man gå igenom rekryteringsprocessen upp till steget att skriva avtalet med denne och sedan ta kontakt med fackrepresentanten. I och med detta ska man vara beredd på att argumentera för de val och beslut man tagit i samband med rekryteringen. Och det gäller inte bara den kandidat man valt ut utan även för de andra som sökt positionen. Om facket säger att de vill se ansökningshandlingarna och/eller beslutsunderlagen har man enligt MBL en skyldighet att överlämna dessa. Facket står dock automatiskt under tystnadsplikt om de väljer att ta del av dessa.

Det finns goda anledningar till varför denna lag sträcker sig till något som chefsrekryteringar. Ett företag består av medarbetare och allt som påverkar dem påverkar i tur företaget. Det finns dessutom bra exempel på hur det kan gå när de anställda inte får vara med i beslut som dessa. En felaktig rekrytering kan ställa till med problem för personen som anställdes, de anställda han står över och hela företaget. MBL är i grund och botten något som ska göra situationen på ett företag bättre för alla inblandade.

Man måste komma ihåg hur viktig en chefsrekrytering är. En chef kan ju närmast jämföras med en tränare för ett fotbollslag. Det är därför viktigt att chefen är en person som kan motivera de anställda och göra så att alla känner sig uppskattade och som en del av ”laget”. Det är därför viktigt att man väljer en person som är sympatisk och förstår gruppdynamik och hur man arbetar med detta.