| Posted in:Nyheter

Som arbetsgivare är du, eller företaget om det handlar om ett aktiebolag, ansvarigt för de anställdas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Den svenska arbetsmiljölagen gäller för alla de som han anställda som utför arbete åt dem. Den gäller även svenska skepp oavsett om de befinner sig på svenskt farvatten eller inte.

Enligt Arbetsmiljöverket ska det på varje arbetsplats finnas tillräckligt många som kan första hjälpen samt HLR. Hur många som är tillräckligt många, beror på arbetsplatsens storlek, vilken typ av arbete som bedrivs samt för farligt detta är. Det är också viktigt att utbildningen anpassas till de faror som är aktuella på arbetsplatsen. Som arbetsgivare är du även skyldig att se till att kunskapen är aktuell och att de anställda får chansen att göra praktiska övningar med jämna mellanrum. Arbetsgivaren ska även se till att det finns uppsatta anslag om var arbetarna kan hitta förstahjälpen-utrustning, vilka som är utbildade i första hjälpen samt en lista över telefonnummer till larmcentral och taxi.

Som arbetsgivare står du som ansvarig, inte bara för den fysiska arbetsmiljön utan i lika hög grad den psykiska och sociala. Det innebär att arbetsgivaren inte bara är ansvarig för säkerheten vad gäller arbetet utan även för det förebyggande arbetet och andra aspekter på säkerhet som brandutbildningar och utbildning i första hjälpen samt hjärt och lungräddning. Dessa utbildningar ges i många fall av företag i stil med HLR-hjälpen som kommer ut till arbetsplatsen och ger utbildning i hjärt-lungräddning, första hjälpen och i användandet av så kallade hjärtstartare.

Varje år kommer drygt 10 000 personer att drabbas av hjärtstopp, vilka inte sker på ett sjukhus. Av dessa kommer ungefär hälften att få hjärt-lungräddning och av dessa räddas ungefär 500 personer till livet. I de allra flesta fallen beror ett hjärtstopp på en hjärtinfarkt och för varje minut som hjälpen dröjer minskar överlevnaden med ungefär 10 %. Efter fem minuter utan behandling, uppstår allvarliga skador i kroppen på grund av syrebrist vilket minskar chanserna till överlevnad ytterligare.