| Posted in:Tips

team_building_155341358

Team building är en kollektiv term för olika typer av aktiviteter som ämnar öka sociala relationer i en grupp individer och främja roller i denna. De flesta övningar inkluderar uppgifter som personer måste lösa tillsammans, ibland med specifika restriktioner då var och en tillför något unikt till lösningen.

Det man försöker åstadkomma med hjälp av team building inkluderar:

  • förmåga att göra gemensamma målsättningar
  • bygga upp effektiva arbetsrelationer
  • skapa tydliga roller i gruppverksamheter
  • finna lösningar på problem som berör grupper

När man tänker på team building är det nog många som föreställer detta implementeras i olika företagsmiljöer, som exempelvis på stora kontor, men team building kan liga gärna användas i lagsport, i skolklasser, militärförband och andra områden. Det är dock sant att många som jobbar med detta är ofta inriktade på att hjälpa företag med just team building.

En ofta citerad person inom team building är William G. Dyer (1925-1997), en amerikansk doktor i socialpsykologi och författare av ett flertal böcker. Dyer lade bland annat fram tre punkter som han trodde skulle visa sig vara utmaningar för framtida team builders:

  • Bristande grupparbetsförmågor. Något Dyer trodde kunde bero på att studenter mer och mer uppmanades att arbeta själv för att lyckas och inte tillsammans med andra elever. Vilket inte främjade ett tänkande som behövs i grupparbeten.
  • Virtuella arbetsplatser. Fler och fler personer jobbar med personer de inte har något fysisk närhet till utan endast kontakt via datorer. Något som helt klart är mer sant idag än på Dyers tid. Och studier indikerar att sitta ansikte mot ansikte med någon är en viktig del av att bygga upp förtroende.
  • Globalisering. Att grupper mer och mer börjar inkludera personer med olika språk, kulturer, värderingar och metoder för problemlösningar. Det är dock viktigt att poängtera att Dyer inte såg globalisering som något negativt utan anmärkte på att detta är ytterligare en utmaning.

Detta är dock utmaningar som många arbetar med att överkomma och team building har gjort stora framsteg sedan Dyers tid.