| Posted in:Ekonomi, Investering

153515-men-shaking-hands

Det är många som skulle vilja driva ett eget företag men kanske inte har den perfekta affärsidén klart för sig. Ett sätt runt detta problem kan vara att helt enkelt köpa ett redan etablerat företag.

Det händer ofta att ett företag vänder från att gå jämt till att gå plus bara på grund av ny ägare, ny vision och nya idéer. Som fyrtiotalisterna börjar sakta men säkert gå i pension kommer många företag att öppnas upp på marknaden. Vissa kommer att befordra inifrån, men andra kommer att köpas upp.

Företag som BisMatch arbetar med att hitta företag som planeras att säljas till kunder som är intresserade av att köpa dem. Detta är en passande ställe att börja på då man själv kan specificera vilket typ av företag och i vilken bransch. Dessa företag gör sedan grovjobbet att hitta åt passande företag och presentera dem till en. Detta inkluderar all information om företagen som resultaträkning, kassaflödesanalys och annat viktigt för de senaste fem åren. På så sätt har man en bra uppfattning om företagets dagsläge och om de har gått uppåt eller nedåt den senaste tiden.

Många överlåtelser av detta slag fallerar på att det inte går att ordna med finansieringen. Det är ovanligt att bankerna finansierar mer än halva köpeskillingen, till exempel. I vissa fall kan säljaren ligga kvar med en del av denna i form av en så kallad säljarrevers, detta är dock helt upp till förhandlingen att avgöra. Därför ska man alltid se över sin egen ekonomi och säkerställa att man har möjligheten att finansiera företaget innan man går vidare.

Mer information om att köpa, sälja och driva företag kan man hitta på sidan driva-eget.se. De har även webbkurser man kan köpa i allehanda aspekter kring företag och företagande.