| Posted in:Ekonomi, Nyheter, Tips

glada kunder

Varje vettigt företag är medveten om att man inte vore mycket utan sina ovärderliga kunder. Utan kunder försvinner helt enkelt ett företags anledning att existera, eftersom de produkter och tjänster som man erbjuder inte längre har någon som kan konsumera dessa. Utan kunder följer alltså det oundvikliga, att man på grund av en icke längre fungerande affärsmodell, tids nog måste terminera verksamheten. Med andra ord – för att ett företag ska kunna existera och frodas så krävs antingen en nog lönsam kundbas i nuläget, eller en stark tro om att nå en sådan kundbas på sikt!

Med vetskap om hur viktig kunden som sådan är för samtliga verksamheter, kan man tycka att vissa företag ofta beter sig väldigt konstigt. Ni har med all säkerhet hört uttrycket -”kunden har alltid rätt!”, och det stämmer till stor del, även om  det heller inte är ett motto som får övergå till absurdum. I mångt och mycket så har man dock som företagare mycket att vinna på att förhålla sig till sina kunder på ett snarlikt sätt. Missnöjda kunder tenderar nämligen att låta andra få veta detta, något som i nog stor utsträckning kan ta död på verksamheten, och sannerligen motverka alla former av marknadsföring som man för tillfället sysslar med. Det vi menar är att det alltså finns mer att vinna på att aktivt se till så att dina kunder fortsätter vara nöjda, även bara den isolerade incidenten som sådan. Görs detta på ett föredömligt sätt så kan det till och med mynna ut i positiv reklam för din verksamhet, även om detta inte är lika vanligt som motsatsen. Av någon anledningen så har tyvärr människor i allmänhet lättare för att klaga än att ge beröm, hur tråkigt detta än må vara.

För företag som sysslar med B2B, dvs. säljer sina tjänster till andra företag, är det ännu viktigare att behandla sina kundrelationer på ett bra sätt, då ett enda bortfall kan resultera i rejält sänkta intäkter. Att stundtals visa sin uppskattning med små gester som att skicka en tårta, eller på annat sätt förmedla att man värnar om relationen, är små droppar i havet rent utgiftsmässigt för ditt företag, men något som stärker banden er emellan och som på sikt kan vara värt oerhört mycket. En extremt bra investering med andra ord, om man enbart ska vara se det ur en cynisk synvinkel, och bortse från alla andra positiva effekter.