| Posted in:Ekonomi

Investeringssparkonto är en relativt ny form att spara på som vänder sig till privatpersoner och dödsbon. Investeringssparkonto introducerades i Sverige i januari 2012. Tanken är att ett investeringssparkonto ska underhålla den enskildes sparande i investeringsfonder och aktier utan att den spararen ska drabbas av svåra och invecklade deklarations- eller skatteregler. Kapitalvinster och utdelningar redovisas därför inte i inkomstdeklarationen, dessa kommer således inte beskattas.

Innehavaren ska dock i sin inkomstdeklaration skriva en schablonberäknad inkomst. Denna beräknas på liknande sätt som för kapitalförsäkringar, där statslåneräntan för året utgör grunden för beräkningen. Investeringssparkonto är olikt kapitalförsäkringen på flera olika sätt, men regeringens avsikt med de olika formerna har varit att de ska vara oberoende.

En fördel med investeringssparkonto gentemot kapitalförsäkringar är att man äger aktier och fonder inom depån. Det betyder att man har möjlighet gå på bolagsstämmor och göra sin röst hörd, vilket man inte kan göra om man har en kapitalförsäkring. Dessutom omfattas kapitalet av den statliga insättningsgarantin och även av investerarskyddet.

Problemet med kapitalförsäkringar har varit att många tar ut sitt kapital precis innan skatten ska betalas och sätter in det direkt efter. På så sätt slipper man betala den årliga skatten som betalas vid årsskiftet. Detta förhindras nu genom införandet av det nya investeringssparkontot.