| Posted in:Ekonomi

Att företag och företagare konstant är utsatta för risk är inget nytt. Men vad är det egentligen denna diffusa risken består av och vad kan man göra åt den?

Allra största risken för ett företag är startskedet där det inte finns etablerade relationer med leverantörer eller kunder. Det är även att anskaffa dessa och hålla en balanserad ekonomi som enligt studier verkar vara det som oftast saknas i unga företag som går i konkurs. Just marknadsföringskompetensen är något som är extra tydligt är viktigt för företaget och kan startas i uppstartsfasen.

Grundligt förarbete

riskabelt rep

Det absolut viktigaste man kan göra innan själva saken är att göra grundligt förarbete i form av en affärs och marknadsplan. Detta stött av en väl genomförd marknadsundersökning för få en översikt över potentiellt kundflöde. Baserad på all informationen du nu matat in i din planering går det även att göra en budget och försöka förutse eventuella negativa händelser. Baserat på detta går det sedan att planera hur arbetet skall genomföras samt var ni kan hitta passande finansiering.

När väl arbetet är i gång har man en bra översikt över vägen som ligger framåt och kan på så sätt försöka undvika de värsta farorna.

Erfarenhet ger fördelar

Även om det är enormt viktigt med den teoretiska kunskapen så krävs det även stora erfarenheter, helst inom samma bransch. För precis som i Blackjack där det enda sättet att vinna är att räkna vad som har hänt tidigare på spelplanen så krävs det att man har en uppfattning om vad som hänt i branschen. Att läsa branschhistoria och informera sig själv om varför läget är som det är ger ökad möjlighet att förutse även framtida händelser.

Utan insikt i branschen så kan det vara både mer roligt och billigare att istället spela Blackjack på riktigt på fritiden.

Planera långsiktigt

Även om planen på direkten inte är att kunna lämna över arbetet och all arbetsbörda på nya människor så är detta något som bör finnas i din planering. För att företaget skall kunna växa sig större och för att du skall kunna tjäna pengar på mindre arbete så måste vid ett visst stadium fler personer tas in i företaget. Fundera över vilka sysslor du först kan lämna över till någon annan och slutligen hur allt skulle kunna fungera utan din regelbundna insats.

Ett bra sätt att göra detta är att omvandla hela arbetsprocessen för vad du gör till en process och sedan sammanfatta detta till en manual. Med det går det sedan snabbt att lära upp nya människor till ditt sätt att tänka och på så sätt bli bra anställda i företaget.